Texter och musik till tidigare gjorda föreställningar i Lag och Rätt


Här kommer samtliga låtar i båda föreställningarna. Låtarna är lagda i den ordning som Pecke framförde de. Sex trafiklåtar kommer först. Sedan följer fyra låtar kopplat till skadegörelseföreställningen.

Lycka till, sjung med och ha kul.


Låtar vad gäller föreställningen. ”Varför sparka på sin egen lyktstolpe”.